Aktualne projekty

Stawiamy na rozwój i integrację dzieci z wadą słuchu

W Decybelku realizujemy różne projekty, które stanowią integralną część naszej misji wspierania dzieci i młodzieży z wadą słuchu oraz ich rodzin. Mają one na celu nie tylko zapewnienie wsparcia w codziennym życiu, ale także stworzenie warunków sprzyjających pełnemu rozwojowi i integracji.

Jednym z naszych projektów jest „Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka – Decybelek”. To miejsce, gdzie dzieci z wadą słuchu oraz ich rodziny mogą liczyć na kompleksową pomoc i wsparcie. W ramach tego projektu oferujemy szeroką pomoc. Dążymy do tego, aby każde dziecko miało możliwość rozwijania swoich umiejętności i osiągania swojego pełnego potencjału.

Drugim projektem, który aktualnie realizujemy, jest „Podróże Decybelków — Decybelki w Krainie Sportu”. Ten program ma na celu promowanie aktywnego trybu życia oraz integrację dzieci z wadą słuchu poprzez różnorodne aktywności sportowe i rekreacyjne. Organizujemy treningi, zawody sportowe i wycieczki, które pozwalają naszym podopiecznym rozwijać swoje umiejętności, budować pewność siebie oraz nawiązywać nowe przyjaźnie.

Dzięki tym projektom staramy się nie tylko zapewnić dzieciom i młodzieży z wadą słuchu możliwość rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności, ale także budować świadomość społeczną na temat ich potrzeb i wyzwań, z jakimi się zmagają. 

Jesteśmy przekonani, że poprzez działania edukacyjne, terapeutyczne i rekreacyjne możemy stworzyć dla naszych podopiecznych otoczenie, w którym każde dziecko będzie mogło się rozwijać i być akceptowane bez względu na swoje różnice.

Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka – Decybelek”