DECYBELEK

Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży
z Wadą Słuchu

Jesteśmy organizacją zrzeszającą ludzi dobrej woli

Witajcie na stronie Stowarzyszenia Decybelek!

Jesteśmy otwartą i wspierającą społecznością, skupioną na wsparciu dzieci i młodzieży z wadą słuchu oraz ich rodzin. Nasza organizacja łączy rodziców, terapeutów i przyjaciół z pasją do pomagania. W Decybelku wierzymy w siłę dobrej woli i solidarności. Zapraszamy do odkrywania z nami nowych możliwości i tworzenia przyjaznego środowiska dla wszystkich dzieci.