DECYBELEK

Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

1 %

FaniMani

 

Gościmy

Odwiedza nas 63 gości oraz 0 użytkowników.

Numer rachunku Stowarzyszenia "Decybelek": mBank 14 1140 2004 0000 3302 7615 7024

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Tytuł projektu: „Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka – Decybelek”

Realizatorzy:  Stowarzyszenie „Decybelek”

Źródło finansowania: konkurs PFRON o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2022 pn. ,,Działamy razem”, projekt realizowany  na podstawie umowy nr ZZO/000325/10/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Okres realizacji: 01.04.2023 - 31.03.2026

 

Okresy realizacji projektu:

I okres realizacji: kwiecień 2023 – marzec 2024

II okres realizacji: kwiecień 2024 – marzec 2025

III okres realizacji: kwiecień 2025 – marzec 2026

Cel projektu:

Celem niniejszego projektu jest przygotowanie dzieci niepełnosprawnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku pełnosprawnych rówieśników. Podniesienie ich poziomu poczucia własnej wartości, wyrobienie w nich społecznie akceptowanych zachowań oraz rozwinięcie tych cech, które w okresie nauki decydują o ukształtowaniu aktywnej, otwartej i tolerancyjnej postawy oraz o właściwym przygotowaniu do funkcjonowania w społeczności.

Grupa docelowa:

Beneficjentami ostatecznymi projektu jest 36 niepełnosprawnych dzieci z województwa podlaskiego, w wieku niemowlęcym, żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym. Dzieci te z uwagi na swoją niepełnosprawność mają zaburzenia w zakresie komunikacji wynikające z: wady słuchu, afazji, opóźnionego rozwoju psychoruchowego w tym mowy, zespołów genetycznych, itp. potwierdzone aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Z uwagi na zaburzenia komunikacyjne, dzieci są zakwalifikowane do projektu i podzielone na sześć grup wiekowych tj.:

I - niemowlęta (4 dzieci najmłodszych w wieku żłobkowym wraz z rodzicem/opiekunem prawnym)
II - dzieci żłobkowe (4 dzieci starszych w wieku żłobkowym wraz z rodzicem/opiekunem prawnym)
III - dzieci przedszkolne młodsze (6 dzieci)
IV – dzieci przedszkolne starsze (6 dzieci)
V - dzieci przedszkolne zerówkowe (6 dzieci)
VI - dzieci w wieku szkolnym (10 dzieci)

Poza wiekiem, pod uwagę brany jest w szczególności aktualny poziom rozwoju dziecka, stąd nie wykluczamy możliwości przypisania dziecka do grupy, niezależnie od wieku lecz od poziomu możliwości rozwojowych i sposobu jego funkcjonowania.

Rodzaje terapii / formy wsparcia:

Zajęcia indywidualne:

- „Gimnastyka myśli, mowy i języka”; 

- Rehabilitacja ruchowa malucha; 

- Biofeedback; 

- MNRI;

- Tomatis - Treningi słuchowe metodą Alfreda Tomatisa; 

- "Patrzę, widzę, rozumiem" - Terapia widzenia;

Zajęcia prowadzone w parach:

- Integracja Sensoryczna;

Zajęcia grupowe:

- "Gordonki" – muzyka dla smyka; 

- Edukacja w systemie Montessori z elementami Bilateralnej Integracji; 

- "Dance ma sens" - logorytmika przedszkolaka; 

- Arteterapia; 

- „Dotknij dźwięku" – Mórimo Cię poruszy;

Wsparcie rodziców / opiekunów prawnych:

- Konsultacje dla rodziców / opiekunów dzieci biorących udział w projekcie

Kwalifikacja na zajęcia:

- Kwalifikacja dziecka na w/w terapie zależy od jego stanu zdrowia, wskazań medycznych, psychologicznych, pedagogicznych, jego potrzeb opisanych przez rodzica lub zaobserwowanych przez terapeutę (zgłoszenia przyjmowane są w biurze Stowarzyszenia „Decybelek” w Białymstoku, ul. Kozłowa 25 oraz na mail’a: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr tel. 600371001).

- Ostateczny zakres wsparcia dla każdego beneficjenta wynika z opracowywanego przez zespół terapeutów Indywidualnego Programu Działania (IPD).

- Liczba miejsc - ograniczona;

- Pierwszeństwo mają dzieci z wadą słuchu uczestniczące w poprzednich edycjach terapii dzieci prowadzonej przez Stowarzyszenie „Decybelek”

- Udział w terapii jest bezpłatny.

 

 

  

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie "Decybelek" 
15-868 Białystok, ul. Kozłowa 25
tel. 600 371 001
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
                                                 
 Zadania realizowane z budżetu państwa
lub państwowych funduszy celowych